FAQ

Jak to dzia?a??
jeste?my firm? dzia?aj?c? w miejscu i czasie wskazanym przez klienta, przyjedziemy samochodem specjalnie wyposa?onym w nowoczesny park maszynowy i na miejscu dokonamy czynno?ci serwisowych

Czy musz? spe?nia? jakie? warunki (zasilanie, miejsce us?ugi)???
nie!!! nasz samochd jest w 100% niezale?ny, wystarczy miejsce postojowe

Czy jak z?api? przys?owiow? "gum?", na drodze czy mog? liczy? na pomoc???
oczywi?cie!!! , jeste?my mobilnym serwisem wulkanizacyjnym

Czy mog? kupi? u was opony???
tak!!! posiadamy w ofercie du?y wybr producentw i modeli opon

Na jakim terenie dzia?a wasza firma???
nasza firma zajmuje si? serwisem opon na terenie warszawy i okolic

Ile to kosztuje???
szczeg?owy cennik jest w zak?adce "cennik" i mo?na go pobra? w formacie pdf

Czy wystawiacie faktury "vat"???
oczywi?cie tak, na ?yczenie klienta wystawiamy faktur?

Czy firmy mog? liczy? na zni?ki-rabaty???
oczywi?cie dla firm posiadaj?cych wi?ksz? ilo?? samochodw przewidziane s? rabaty

Czy mobilny serwis udziela gwarancji na swoje us?ugi???
jeste?my solidn? firm? dla ktrej satysfakcja klienta jest priorytetem, na wszystkie nasze us?ugi udzielamy gwarancji