O nas

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom klientw wykonujemy kompleksowe us?ugi:

OPONY/FELGI
- sprzeda?,
- naprawa,
- wymiana,
- utylizacja,
- sezonowe przechowywanie,
- pomoc w usuwaniu awarii ulicznych.

Doje?d?amy do klienta pod wskazane miejsce w dogodnym terminie i czasie.


Posiadamy zaplecze techniczne: du?y wybr wiod?cych marek opon oraz profesjonalnie przysposobiony samochd. Pojazd przez nas u?ywany zosta? specjalnie przystosowany do napraw opon samochodw osobowych i dostawczych.

Umiej?tno?? wykorzystania sprz?tu, zaanga?owanie pracownikw w proces obs?ugi oraz du?a mobilno?? sprawiaj?, ?e nasze us?ugi s? wysokiej jako?ci i w konkurencyjnych cenach.

Pomagamy naszym klientom zaoszcz?dzi? czas, a tak?e w wymierny sposb przyczyniamy si? do polepszenia komfortu ich ?ycia.

 

DOJAZD DO KLIENTA NA TERENIE WARSZAWY I OKOLIC.