Oferta

Najwa?niejsze powody dla ktrych warto wybra? nasze us?ugi
przyjedziemy do pa?stwa samochodem specjalnie wyposa?onym w nowoczesny park maszynowy i na miejscu dokonamy czynno?ci serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta
du?a mobilno??
  kompleksowa us?uga w wielu pojazdach jednocze?nie bez konieczno?ci anga?owania kierowcw i unikni?cia kosztw dojazdu do serwisu stacjonarnego
zminimalizowany przestj floty firmowej
skonsolidowane miesi?czne p?atno?ci
sprzeda?, naprawa, wymiana, utylizacja i przechowywanie opon
profesjonalna i szybka obs?uga

Klientom instytucjonalnym poza atrakcyjnymi cenami zapewniamy priorytetow? obs?ug?
oraz maksymaln? elastyczno?? terminow? i czasow?.


Oferta dla klientw indywidualnych
napraw i wymiany dokonujemy w wszelkich dogodnych miejscach, jak firmowe i osiedlowe parkingi, prywatne posesje, komisy samochodowe, pobocza ulic etc..
nie ma konieczno?ci dojazdu do stacjonarnej stacji wulkanizacyjnej
przyjedziemy do klienta samochodem na ktrym b?dzie zamontowany    sprz?t, ktry pozwoli na wykonanie pe?nego zakresu us?ugi serwisu opon
sprzeda?, wymiana, naprawa i utylizacja zu?ytych opon,
  us?uga jest dopasowana do potrzeb, preferencji i mo?liwo?ci klienta.